Your search returned 10 results from 51103 records. Subscribe to this search

|
1. เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน : รายงานประจำปี 2534 / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Call number: 606 ว 34 2534 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2534 รายงาน] (2).

2. MTEC Laboratory / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 389.106 ล 89 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2548?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 389.106 ล 89 2548] (1).

3. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.1068 ล 89 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.1068 ล 89 2550] (3).

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.10685 ล 89 2550/1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.10685 ล 89 2550/1] (3).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.10685 ล 89 2550/2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.10685 ล 89 2550/2] (3).

6. รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจแฟชั่น / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.10685 ล 89 2550/3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.10685 ล 89 2550/3] (3).

7. รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.10685 ล 89 2550/4 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.10685 ล 89 2550/4] (3).

8. รายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 620.10685 ล 89 2550/5 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.10685 ล 89 2550/5] (3).

9. ทำเนียบนักวิจัย ประจำปี 2551 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 001.4025 ล 89 2551 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศุนย์, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ล 89 2551 ทำเนียบนาม] (1).

10. MTEC Laboratory / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

by ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

Call number: 389.106 ล 89 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2551?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 389.106 ล 89 2551] (2).