Your search returned 5 results from 51354 records. Subscribe to this search

|
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาตำรับยาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ / คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม.

Call number: 615.11 ศ 37 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 615.11 ศ 37 2546] (1).

2. รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2 / อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ.

by อรลักษณา แพรัตกุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: 615.1 ร 19 2551 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 615.1 ร 19 2551 ล 2] (1).

3. รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ / อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ.

by อรลักษณา แพรัตกุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: 615.1 ร 19 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 615.1 ร 19 2550] (1).

4. รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 3 / อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ.

by อรลักษณา แพรัตกุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: 615.1 ร 19 2553 ล 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 615.1 ร 19 2553 ล 3] (1).

5. บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่างบนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ; ผู้รวบรวมข้อมูล ชาญชัย เอื้อชัยกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ชาญชัย เอื้อชัยกุล [ผู้รวบรวมข้อมูล.].

Call number: 615.068 ส 691 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554]Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 615.068 ส 691 2554] (2).