Your search returned 276 results from 50884 records. Subscribe to this search

|
161. นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: จส 903 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: จส 903] (1).

162. ประเด็นอุบัติใหม่ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 6 : 2550 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ป 17 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ป 17 2550] (2).

163. รายงานประจำปี 2551 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : "วิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล" / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2551 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2551 รายงาน] (2).

164. สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 8 : 2552 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.593 ส 17 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ส 17 2552] (3).

165. รวมเทคโนโลยีของ วท. / รวบรวมโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 609.09593025 ร 17 2552 Material type: article Article; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609.09593025 ร 17 2552] (4).

166. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Admin Version / จัดทำโดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ.

Call number: 606.80285 ว 34 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 606.80285 ว 34 2550] (1).

167. 30 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 606.025 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 606.025 ว 34 2552] (1).

168. ทำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สานฝันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไทย = Technomart Innomart 2009 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (2552 กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 608.7025 ท 51 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025 ท 51 2552] (2).

169. ประมวลคำกล่าวคำบรรยายของ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ป 17 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ป 17 2551] (1).

170. แผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ = National roadmap for the development of bioplastics industry / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 620.1920688 น 17 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.1920688 น 17 2551] (2).

171. สมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 7 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาวะโลกร้อน" / รวบรวมโดย โครงการเสริมสร้างพัฒนาความรู้และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. โครงการเสริมสร้างพัฒนาความรู้และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค.

Call number: 551.52 ส 16 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 551.52 ส 16 2551] (1).

172. บทสารคดีวิทยุ 30 ปี กระทรวงวิทย์คิดเพื่อคนไทย / ผู้เรียบเรียง, เดือนเด่น นาราศิริฤกษ์.

by เดือนเด่น นาราศิริฤกษ์ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 602 ด 6115 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ด 6115 2552] (2).

173. รายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2552 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606.07209593 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 606.07209593 ว 34 2552] (1).

174. กลไกการนำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด-กลุ่มจังหวัด / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2552] (1).

175. สรุปผลงานในรอบ 12 เดือนของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มกราคม-ธันวาคม 2552) / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 609 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609 ว 34 2552] (2).

176. ประมวลคำกล่าว - คำบรรยาย (เม.ย.-มิ.ย. 2552) ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2552 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552. Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2552 ล 2] (1).

177. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.4071 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4071 ว 34 2552] (1).

178. รายงานประจำปี 2552 วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2552 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2552 รายงาน] (2).

179. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549-2551 / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 354.4079 ว 34 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4079 ว 34 2551] (1).

180. แค็ตตาล็อกผลงานเด่นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2553] (4).