Your search returned 5 results from 50985 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 3 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 3 รายงาน] (1).

2. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 4) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 4 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 4 รายงาน] (1).

3. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 1 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 1 รายงาน] (1).

4. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 2 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 2 รายงาน] (1).

5. กลไกการนำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด-กลุ่มจังหวัด / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2552] (1).