Your search returned 56 results from 51164 records. Subscribe to this search

|
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (รายงานประจำปี) [วารสาร]

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 17 ถ.พระราม1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2223-0021-9,0-2222-4102-10 โทรสาร www.dedp.go.th E-mail:dedp@dedp.go.th Other title: รายงานประจำปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.Online access: Click here to access online Availability: No items available

2. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2553 = ELECTRIC POWER IN THAILAND 2010 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 621.31 พ 113 2553 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2553Availability: No items available

3. สถิติพลังงานของประเทศไทย 2556(เบื้องต้น) / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556Other title: Thailand energy statistics 2013 (preliminary).Availability: No items available

4. รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556Other title: Thailand energy efficiency situation 2013.Availability: No items available

5. รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2546 = OIL AND THAILAND 2003 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 665.5 พ 113 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 665.5 พ 113 2546 รายงาน] (1).

6. รายงานพลังงานของประเทศไทย 2546 = THAILAND ENERGY SITUATION 2003 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 333.79021 พ 113 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงทพฯ : กรม 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79021 พ 113 2546 รายงาน] (1).

7. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2546 = ELECTRIC POWER IN THAILAND 2003 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 621.31 พ 113 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31 พ 113 2546 รายงาน] (1).

8. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2546 = THAILAND ALTERNATIVE ENERGY SITUATION 2003 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 333.79021 พ 113 2546/2 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79021 พ 113 2546/2 รายงาน] (1).

9. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2547 = ELECTRIC POWER IN THAILAND 2004 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 621.31 พ 113 2547 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31 พ 113 2547 รายงาน] (1).

10. รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ปี 2547 = OIL AND THAILAND 2004 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 665.5 พ 113 2547 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 665.5 พ 113 2547 รายงาน] (1).

11. รายงานพลังงานของประเทศไทย 2547 = THAILAND ENERGY SITUATION 2004 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 333.79021 พ 113 2547 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79021 พ 113 2547 รายงาน] (1).

12. รายงานพลังงานของประเทศไทย 2548 = THAILAND ENERGY SITUATION 2005 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 333.79021 พ 113 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : กรม, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79021 พ 113 2548 รายงาน] (1).

13. รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ปี 2548 = OIL AND THAILAND 2005 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 665.5 พ 113 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 665.5 พ 113 2548 รายงาน] (1).

14. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2548 = ELECTRIC POWER IN THAILAND 2005 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 621.31 พ 113 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31 พ 113 2548 รายงาน] (1).

15. ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนในประเทศไทย / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาฟิสิกส์. ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์.

Call number: 621.47072 พ 113 2549 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.47072 พ 113 2549 วิจัย] (1).

16. รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ปี 2549 = OIL AND THAILAND 2006 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 665.5 พ 113 2549 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 665.5 พ 113 2549 รายงาน] (1).

17. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2549 = ELECTRIC POWER IN THAILAND 2006 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 621.31 พ 113 2549 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.31 พ 113 2549 รายงาน] (1).

18. รายงานพลังงานของประเทศไทย 2549 = THAILAND ENERGY SITUATION 2006 / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: 333.79021 พ 113 2549 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : กรม, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79021 พ 113 2549 รายงาน] (1).

19. มอเตอร์ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: จส 736 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: จส 736] (1).

20. ระบบอากาศอัด / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Call number: จส 735 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: จส 735] (1).