000 01628nam a2200301 4500
001 000021229
008 961201 2525 th 000 0 tha
035 _a0021-35160
038 _a100
039 9 _a201510061802
_bVLOAD
_c201009151215
_donrawee
_c200710021119
_djuthamas
_c200709131458
_djuthamas
_y200410261507
_zVLOAD
041 _aไทย
082 _a553.636
_bท 171
100 0 _aธวัช จาปะเกษตร์.
_986920
245 1 0 _aโพแทชและปิโตรเลียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
_cโดย ธวัช จาปะเกษตร์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรมทรัพยากรธรณี,
_c2525.
300 _a22 หน้า.
500 _aจัดพิมพ์ในงานกฐินพระราชทาน กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2525
650 4 _aโพแทช
_zภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
_986921
650 4 _aโพแทช
_xองค์ประกอบ.
_986922
650 4 _aปิโตรเลียม
_zภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
_986923
710 2 _aกรมทรัพยากรธรณี.
_91495
851 _aเอกสารภาษาไทย (ชั้น 5)
851 _aMfl./BKT101, B8 (FL 4)
900 _a000193
910 _a3418
910 _a3419-ฉ2
942 _c2
999 _c36410
_d36410