000 02133nam a2200349 a 4500
999 _c49342
_d49342
001 000116758
008 170612 2559 000 0 eng d
038 _a190
039 9 _a201706301121
_bonrawee
099 _aBSTI
245 0 0 _aการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม :
_bประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ /
_cสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.
246 3 3 _aประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ :
_bการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนัก,
_c2559.
300 _a27 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง ;
_c30 ซม.
518 _aYE2017 M07
650 0 _aRubber, Natural.
_939475
650 0 _aRubber goods.
_910829
650 4 _aยางธรรมชาติ
_xคุณสมบัติ.
_9100793
650 4 _aยางธรรมชาติ
_xองค์ประกอบ.
_9112306
650 4 _aยางธรรมชาติ
_xการแปรรูป.
_9119561
650 4 _aยางพารา
_xผลิตภัณฑ์.
_950291
650 4 _aยางพารา
_xการใช้ประโยชน์.
_914405
650 4 _aยางพารา
_xตลาด.
_953502
710 2 _aกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
_bสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
_9129125
710 2 _aDepartment of Science Services.
_bBureau of Science and Technology Information.
_98631
856 _uhttp://lib3.dss.go.th/fulltext/repack/ir39.pdf
_2http
_nFull Text
910 _ac.8666
910 _ac.8667-c.2
910 _ac.8668-c.3
920 _aCompiling files
942 _c2
_2ddc